Choď na obsah Choď na menu
 


Podmienky spoločných ligových kôl POHL a KS OHL 2014

23. 4. 2014

 Zasadnutie zástupcov líg OHL KS a POHL

 
      Dňa 7.3.2014 sa uskutočnilo zasadnutie zástupcov prešovskej a košickej hasičskej ligy v 
 
Kecerovciach. Na tomto zasadnutí boli dohodnuté podmienky pre konanie spoločných 
 
ligových kôl. Zástupcovia oboch líg sa dohodli na týchto podmienkach: 
 
 
Spoločné ligové kolá: 
 
v okrese KS - 11.5.2014 Kecerovce (ihrisko o 9:00) 

v okrese PO - 6.7.2014 Kojatice (ihrisko o 9:00) 
 
 
Dohodnuté spoločné body: 
 
1. súťaži sa podľa súťažného poriadku DPO 2008 a doplnkov - pravidiel OHL pre 
 
sezónu 2014. Je dovolené použitie hadíc B65 a C42 aj pre POHL. 
 
 
2. štartovanie - rozhodca pištoľou (pevný štart)
 
 
3. opasky - v KE (povinné) v PO (dobrovoľné) 
 
 
4. štartovné čísla - KS OHL (losovanie)   POHL (losovanie)
 
 
5. Každá liga ide z jednej základne. Na druhé pokusy sa vymenia.
 
 
6. Zapožičanie člena DHZ - povolené aj medzi POHL a KS OHL 
 
 
7. Okolie základne musí byť vykobercované + základňa 
 
 
8. každá liga si vyhodnotí svoju ligu zvlášť (2 pokusy - berie sa lepší)
 
 
Kolo v košickom okrese: Do celkového hodnotenia spoločného kola sa berie lepší čas 

z vykonaných dvoch pokusov. Najlepšie tri tímy z OHL KS a POHL postúpia do 
 
rozstrelu, ktorý bude v prevedení z dvoch základní naraz (dve časomiery). Putovný 

pohár spoločného kola OHL KS a POHL v každej kategórii získa najlepšie HD z 

rozstrelu. Putovné poháre pre najlepšie HD (kategória muži a ženy) zabezpečujú 
 
jednotlivé ligy na obe spoločné kolá.
 
 
Kolo v prešovskom okrese: Hodnotí sa ako pohárovka pre tími z PO okresu, tiež sa 

bude konať roztrel pre najlepšie tímy z POHL a OHL KS. Do celkového hodnotenia 

spoločného kola sa berie lepší čas z vykonaných dvoch pokusov. Najlepšie tri tímy 
 
z OHL KS a POHL postúpia do rozstrelu, ktorý bude v prevedení z dvoch základní 
 
naraz (dve časomiery). Putovný pohár spoločného kola OHL KS a POHL v každej 

kategórii získa najlepšie HD z rozstrelu. Putovné poháre pre najlepšie HD 
 
(kategória muži a ženy) zabezpečujú jednotlivé ligy na obe spoločné kolá.
 
 
 
9. Rozhodcovia:                                         kolo v KE             kolo v PO 
 
Hlavný rozhodca súťaže:                              POHL                OHL KS 
 
Hlavný rozhodca disciplíny:                         OHL KS               POHL
 
Rozhodca časomiery:                                   POHL                OHL KS 
 
Rozhodca R1 základňa:                               POHL                 OHL KS 
 
Rozhodca R2 základňa:                              OHL KS                 POHL
 
Rozhodca Č1 časomiera:                            POHL                 OHL KS 
 
Rozhodca Č2 časomiera:                           OHL KS                POHL
 
Rozhodca Č3 časomiera:                           OHL KS                POHL 
 
Rozhodca R3 terče                                       OHL KS                POHL